Search Statistics

Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 233 2.80% 0.89
2 dateIssued_keyword:2014 160 1.92% 0.00
3 dateIssued_keyword:2015 120 1.44% 0.00
4 dateIssued_keyword:2013 93 1.12% 0.00
5 subject_keyword:Evaluación 80 0.96% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 72 0.86% 0.00
7 subject_keyword:Concreto 71 0.85% 0.00
8 dateIssued_keyword:2017 66 0.79% 0.00
9 author_keyword:Aliaga Abanto, Elita Janeth 49 0.59% 0.00
10 subject_keyword:calicatas 48 0.58% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
8334 100.00% 0.18